Πολυτονικὸς συλλαβιστὴς ἀπὸ τὴν ἔκδοση 2.0.7

Ἀπὸ τὴν ἔκδοση 2.0.7 ὁ πολυτονικὸς διορθωτὴς γιὰ Open/LibreOffice περιλαμβάνει καὶ πολυτονικὸ συλλαβιστή. Ὁ συλλαβιστὴς βασίζεται στὸ ἔργο "Hyphenation for different variants of Greek under xetex" ποὺ χρησιμοποιεῖ τὰ προγράμματα (patterns) συλλαβισμοῦ τοῦ Δ. Φιλίππου, διανέμεται μὲ ἄδεια χρήσεως LPPL καὶ συντηρεῖται ἀπὸ τὸν Α. Συρόπουλο. Ὁ συλλαβισμὸς ἀφορᾶ μόνον τὸν διορθωτὴ ποὺ ἐγκαθίσταται στὰ... Continue Reading →

Γιατί keymangreek;

Τὸ keymangreek χρησιμοποιεῖ μόνον τέσσερα πλῆκτρα γιὰ τὴν πληκτρολόγηση τῶν ἐπὶ πλέον τονικῶν συμβόλων τοῦ πολυτονικοῦ· τὸ σύνηθες πολυτονικὸ πληκτρολόγιο χρησιμοποιεῖ δέκα. keymangreek - Τέσσερα πλῆκτρα γιὰ ὅλους τοὺς πρόσθετους τόνους: περισπωμένη καὶ βαρεῖα γύρω ἀπὸ τὴν ὀξεῖα, δασεῖα στὰ ἀριστερά, ὑπογεγραμμένη μὲ SHIFT-περισπωμένη. Τὸ πλῆκτρο τῆς ψιλῆς χρησιμοποιεῖται σπανίως, ἐπειδὴ τὸ keymangreek βάζει ψιλὴ... Continue Reading →

Δεύτερη ἔκδοση τοῦ πολυτονικοῦ διορθωτῆ – καὶ γιὰ Mac, Linux

Ἀπὸ τὴν 26η Αὐγούστου 2015 διατίθεται δωρεὰν ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ πολυτονικοῦ διορθωτῆ τοῦ "The Polytonic Project" γιὰ ἀνοικτὲς ἐφαρμογὲς (OpenOffice, Mozilla Firefox, κ.ἄ.) σὲ συστήματα Windows καὶ Mac. Ἡ δεύτερη ἔκδοση: Περιέχει περὶ τὶς 3.000 περισσότερα λήμματα ἀπὸ τὴν πρώτη. Ἔχει διορθωμένα τὰ λάθη ποὺ ἐντοπίσθηκαν στὴν πρώτη ἔκδοση. Ἔχει μικρότερο μέγεθος ἀρχείων. Πέραν... Continue Reading →

Λειτουργεῖ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: