ΝΕΟ: Διαδικτυακὸς πολυτονιστὴς γιὰ τὸν πολυτονισμὸ μονοτονικῶν κειμένων

Ἕνα διαδικτυακὸ πρόγραμμα ποὺ μετατρέπει ἤδη πληκτρολογημένα καὶ ἐλεγμένα μονοτονικὰ κείμενα σὲ πολυτονικά Λειτουργεῖ μὲ ὅλους τοὺς φυλλομετρητὲς (Mozilla Firefox, Chrome, IE, Safari, Edge, κλπ) καὶ σὲ ὅλες τὶς συσκευές (ὑπολογιστή, ταμπλέττα, κινητὸ τηλέφωνο) ἀνεξαρτήτως τεχνολογίας (Windows, Mac, Linux, iOS, Android). Τονίζει σύμφωνα μὲ τὴν ἱστορική ὀρθογραφία τῆς ἑλληνικῆς. Ὁ χρήστης μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει τὴν... Continue Reading →

Σύγκριση πολυτονικοῦ διορθωτῆ καὶ πολυτονιστῆρα

Ὁρισμοί: Διορθωτὴς κειμένων (spell-checker ἢ spelling checker) εἶναι ἕνα πρόγραμμα ποὺ ἐντοπίζει πιθανὰ ὀρθογραφικὰ λάθη ἑνὸς κειμένου, τὰ ὑπογραμμίζει καὶ προτείνει σχετικὲς διορθώσεις. Ὁ ἐντοπισμὸς καὶ ἡ διόρθωση συνήθως γίνονται ἐνῶ τὸ κείμενο πληκτρολογεῖται. Πολυτονιστῆρας εἶναι ἕνα πρόγραμμα ποὺ μετατρέπει ἕνα μονοτονικὸ κείμενο σὲ πολυτονικό. Ποῦ ἀπευθύνεται κάθε πρόγραμμα: Ὁ πολυτονικὸς διορθωτὴς κειμένων ἀπευθύνεται σ'... Continue Reading →

Λειτουργεῖ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: