ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Α. Δεληγιάννη, ὑπεύθυνη ἔργου

Πληροφορικὸς Imperial College, London, φυσικός ΕΚΠΑ. Ἔχει σχεδιάσει τὸ keymangreek, τὸ iPolytonic, τὸν πολυτονικὸ ἐπεξεργαστὴ κειμένων.

Γιάννης Χαραλάμπους

Καθηγητὴς πληροφορικῆς Ἀνωτάτη Ἐθνικὴ Σχολὴ Τηλεπικοινωνιῶν Βρετάνης (Βρέστη, Γαλλία), ἱδρυτὴς καὶ διαχειριστὴς τοῦ polytoniko.org.  Σὲ αὐτὸν ὀφείλεται ἡ ἀρχικὴ ἰδέα τοῦ keymangreek.

Marc Durdin

Αὐστραλὸς μηχανικὸς πληροφορικῆς, στέλεχος τῆς SIL.Ἔχει ὑποστηρίξει τεχνικὰ τὴν δημιουργία τοῦ keymangreek.

Γιῶργος Μουραφέτης

Πληροφορικός καὶ τοπογράφος. Ἔχει ὑποστηρίξει τεχνικὰ τὸ iPolytonic, τὸ πολυτονικό μας πληκτρολόγιο γιὰ iPhone καὶ iPad.

Βαγγέλης Κριτσίνης

Μαθηματικὸς καὶ καθηγητὴς Ἀγγλικῆς. Ἀπὸ τοὺς πρώτους χρῆστες τοῦ keymangreek, ἔχει ἐργασθεῖ ἐνεργῶς στὴν σύνταξη τῶν πολυτονικῶν λεξικῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ διορθωτῆ καὶ ὄχι μόνον.

Γιῶργος Καραμπιπέρης

Γραφίστας. Δημιούργησε τὸν λογότυπο τοῦ Polytonic Project.

Κωστῆς Δαβάρας

Ὁ πρεσβύτερος χρήστης μας. Ἀρχαιολόγος, ὁμότιμος καθηγητὴς προϊστορικῆς ἀρχαιολογίας ΕΚΠΑ, γράφει πολυτονικὰ στὸν ὑπολογιστή του χάρις στὸ keymangreek. Πηγὴ ἐμπνεύσεως καὶ θάρρους γιὰ ὅλους μας.

Οἱ πολυπληθεῖς φίλοι καὶ χρῆστες τῶν προϊόντων μας, στὶς ἰδέες, τὰ σχόλια καὶ τὶς προτάσεις τῶν ὁποίων ὀφείλονται πολλὲς ἀπὸ τὶς βελτιώσεις τῶν προσφερομένων λύσεων.

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: