Πολυτονικὸς διορθωτὴς κειμένων

redpencilΛειτουργεῖ σὲ ὅλα τὰ ἀνοικτὰ προγράμματα γραφείου (OpenOffice, LibreOffice, κλπ) καὶ ὡς προσθήκη (add-on) στὰ προγράμματα Mozilla, σὲ πλατφόρμες Windows, Mac καὶ Linux.  Προτείνει διορθώσεις σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ τονισμὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἀπὸ τὴν ἔκδοση 2.0.7 στὰ Open/LibreOffice περιέχει καὶ πολυτονικὸ συλλαβιστή.

Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο keymangreek εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἐξοικειωθεῖ κανεὶς μὲ τὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καὶ νὰ γράφει γρήγορα καὶ σωστὰ πολυτονικά.

Ἐμπλουτίζεται διαρκῶς.  Προσφέρεται δωρεάν.

Ἐγκατάσταση σὲ OpenOffice ἢ Libreoffice
Ρυθμίσεις OpenOffice
Ἐγκατάσταση σὲ Mozilla Firefox
Πῶς χρησιμοποιοῦμε τὸν διορθωτή

Ἐγκατάσταση σὲ OpenOffice ἢ LibreOffice

Προσοχή! Πρὶν ἐγκαταστήσετε τὸν διορθωτὴ θὰ πρέπει νὰ ἔχετε ἐγκαταστήσει τὸ ἴδιο τὸ OpenOffice LibreOffice. Εἰδικὰ τὸ LibreOffice δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἐγκατεστημένο μονοτονικὸ λεξικό. Πρὸς τοῦτο ἐγκαταστῆστε τὸ LibreOffice χρησιμοποιῶντας τὴν προσαρμοσμένη ἐγκατάσταση καὶ στὰ Προαιρετικὰ στοιχεῖα -> Λεξικά ἀπενεργοποιῆστε τὰ ἑλληνικά, καθὼς καὶ τυχὸν ἄλλες γλῶσσες ποὺ ἴσως ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρουν.

Κατεβάστε τὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ διορθωτὴ πατῶντας τὸ πλῆκτρο

inst_checker1

Πατῆστε τὸ πλῆκτρο “Download” καὶ στὴν ἐρώτηση ἂν θὰ ἀνοίξετε τὸ ἀρχεῖο, ἀπαντῆστε “OK”. Τὸ OpenOffice ἢ LibreOffice θὰ ἀνοίξει καὶ θὰ ζητήσει τὴν ἄδειά σας νὰ προχωρήσει στὴν ἐγκατάσταση μὲ τὸ ἑξῆς μήνυμα:

GRspell2

Πατῆστε OK.  Ἡ ἐγκατάσταση θὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ θὰ δεῖτε παράθυρο τοῦ OpenOffice μὲ τὸν διορθωτὴ ἐγκατεστημένο.

GRspell3

Πατῆστε “Close” καὶ εἶσθε ἕτοιμοι.

Ρυθμίσεις OpenOffice:

1. Ἐπιλέξτε τὸ Tools/Options/Language Settings/Languages καὶ ὁρίστε ὡς γλῶσσα τὴν ἑλληνικὴ σὲ ὅλα τὰ πρὸς τοῦτο διαθέσιμα πεδία. Ἰδοὺ πῶς θὰ πρέπει νὰ εἶναι οἱ ρυθμίσεις:

GRspell4

2. Βεβαιωθῆτε ὅτι τὸ πλῆκτρο μὲ τὴν ἐτικέττα ABC καὶ τὴν κόκκινη ὑπογράμμιση στὴν ἄνω σειρὰ πλήκτρων τοῦ OpenOffice (AutoSpellCheck) εἶναι πατημένο.

3. Ἐλέγξτε ἂν ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ ὁ διορθωτής. Πρὸς τοῦτο πατῆστε τὸ δεξὶ πλῆκτρο τοῦ ποντικιοῦ σας ὁπουδήποτε πάνω στὸ κείμενο, καὶ ἐπιλέξτε Edit Paragraph Style. Πηγαίνετε στὴν καρτέλλα “Font” καὶ ἐπιλέξτε ὡς γλῶσσα τὴν ἑλληνική (ἂν δὲν εἶναι ἤδη ἐπιλεγμένη). Βεβαιωθῆτε ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν λέξη “Greek” ὑπάρχει ἡ ἔνδειξη abc μὲ ἕνα πράσινο σημαδάκι ἐπιλογῆς.

Ἐγκατάσταση σὲ Mozilla Firefox

Κατεβάστε τὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ διορθωτὴ ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη προσθέτων τοῦ Mozilla Firefox πατῶντας τὸ κατωτέρω πλῆκτρο:

inst_checker2

Πατῆστε τὸ πλῆκτρο “+Add to Firefox”. Ὁ διορθωτὴς θὰ κατεβεῖ καὶ στὴν ὀθόνη σας θά ἐμφανισθεῖ ἐπιβεβαιωτικὸ μήνυμα γιὰ τὴν ἐγκατάσταση. Πατῆστε “Install Now” καὶ ἡ ἐγκατάσταση θὰ ὁλοκληρωθεῖ. Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸν διορθωτὴ ἐγκατεστημένο στὰ πρόσθετα (add-ons/Dictionaries) τοῦ Mozilla.

Γιὰ νὰ διορθώνετε τὰ κείμενά σας καθὼς θὰ γράφετε, πατῆστε τὸ δεξὶ πλῆκτρο τοῦ ποντικιοῦ σας ὁπουδήποτε μέσα στὸ κείμενο ποὺ γράφετε καὶ ἐπιλέξτε Languages -> Greek.   Ἐὰν θέλετε νὰ ἐλέγξετε κείμενο ἄλλης γλώσσας, ἀλλάξτε γλῶσσα.  Ἐὰν δὲν θέλετε πολυτονικὸ ἔλεγχο, ἀπενεργοποιῆστε τὸν διορθωτὴ ἀπὸ τὰ Add-ons → Dictionaries.

Πῶς χρησιμοποιοῦμε τὸν διορθωτή

Κάθε ἐνεργὸς διορθωτὴς κειμένου ἐλέγχει τὶς λέξεις ποὺ γράφομε καὶ ὑπογραμμίζει μὲ κόκκινη γραμμὴ τὶς ἐσφαλμένες. Πάτημα δεξιοῦ πλήκτρου τοῦ ποντικιοῦ σὲ μιὰν ὑπογραμμισμένη λέξη, παράγει πλαίσιο μὲ προτεινόμενες σωστές. Ὁ χρήστης ἐπιλέγει αὐτὴν ποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ ἡ ἐσφαλμένη λέξη ἀντικαθίσταται αὐτομάτως μὲ τὴν ἐπιλεγεῖσα.

Ἂν δὲν συμβαίνουν τὰ παραπάνω, τότε ὑπάρχει πρόβλημα στὶς ρυθμίσεις καὶ ἀπαιτεῖται ἐπανέλεγχος αὐτῶν (βλ. ὁδηγίες ἐγκαταστάσεως ἀνωτέρω).

Προσοχή!

  • Ἡ λέξη ποὺ ἔχει κατὰ νοῦν ὁ συγγραφέας δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἡ πρώτη ποὺ θὰ προτείνει ὁ διορθωτής. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς κατάλληλης λέξεως ἐκ τῶν προτεινομένων ἐπαφίεται στὸν συγγραφέα.
  • Ὁ διορθωτὴς ἐνδέχεται νὰ μὴν βρεῖ τὴν σωστὴ λέξη. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ ὅταν ὑπάρχουν περισσότερα τοῦ ἑνὸς λάθη στὴν ἴδια λέξη ἢ ὅταν ἡ σωστὴ λέξη δὲν ὑπάρχει στὸ λεξιλόγιο τοῦ διορθωτῆ.  Συνιστοῦμε ὁ διορθωτὴς νὰ χρησιμοποιεῖται μαζὶ μὲ τὸ αὐτοματοποιημένο keymangreek. Ἔτσι οἱ πιθανότητες περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς σφαλμάτων στὴν ἴδια λέξη μειώνονται κατὰ πολύ.

Τελευταία ἐνημέρωση: 25 Ἰουλίου 2016

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: