The Polytonic Project

Πολυτονικό, πολυτονικά γιά ὅλους

Πολυτονικὲς γραμματοσειρές

Ἔχομε δοκιμάσει καὶ προτείνομε τὶς ἑξῆς πολυτονικὲς γραμματοσειρὲς ποὺ προσφέρονται δωρεὰν μὲ ἀπαγόρευση πωλήσεως σὲ τρίτους. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀξίζουν στοὺς Τ. Κατσουλίδη, Γ. Μαθιόπουλο καὶ Γ. Δοῦρο ποὺ δημιούργησαν τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς γραμματοσειρὲς αὐτές.

Δεῖτε δείγματα τῶν γραμματοσειρῶν αὐτῶν ἐδῶ.

Artemisia: Γραμματοσειρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Τυπογραφικῶν Στοιχείων, σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν ζωγράφο-χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη τὸ 1994, διανεμόμενη βάσει τῆς SIL Open Font License. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Gentium Plus: Βραβευμένη γραμματοσειρὰ τῆς SIL ποὺ καλύπτει λατινικά, κυριλλικά καὶ ἑλληνικά. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

GFS Bodoni Classic: Ἡ κλασσικὴ γραμματοσειρὰ τοῦ 18ου αἰ. δημιουργημένη ἀπὸ τὸν ἰταλὸ σχεδιαστὴ τυπογραφικῶν στοιχείων GianBattista Bodoni καὶ μεταφερμένη ψηφιακὰ ἀπὸ τὸν Γ. Μαθιόπουλο τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοιχείων. Ἰδιαίτερα κατάλληλη γιὰ κλασσικὰ κείμενα. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

GFS Didot: Ἐνημερωμένη ἐκδοχὴ τῆς γνωστῆς γραμματοσειρᾶς τοῦ 19ου αἰ. σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Τάκη Κατσουλίδη καὶ ψηφιοποιημένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Μαθιόπουλο τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοιχείων. Ἐπίσης κατάλληλη γιὰ κλασσικὰ κείμενα. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

GFS Porson: Σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Μαθιόπουλο, γραμματοσειρὰ βασισμένη στὴν ἀντίστοιχη τοῦ Cambridge University Press τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰ. Χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα στὶς κλασσικὲς ἐκδόσεις Μ. Βρετανίας καὶ ΗΠΑ. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Source Sans Pro: Γραμματοσειρὰ sans serif σχεδιασμένη ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Adobe. Διανέμεται βάσει τῆς SIL Open Font License. Πέραν τῶν κανονικῶν καὶ ἐντόνων γλυφῶν, περιέχει καὶ λεπτές (light), πολὺ λεπτές (extralight) καὶ ἡμιέντονες (semibold) γλυφές. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Aroania: Σύγχρονη ἐκδοχὴ τῆς γραμματοσειρᾶς New Hellenic τοῦ Victor Scholderer, σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Δοῦρο, βασισμένη στὴν Verdana. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Alfios: Σχεδιάσθηκε ἀπὸ τὸν Didot καὶ χαρίσθηκε μαζὶ μὲ τὸ τυπογραφεῖο του στὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὸν γιό του. Τὰ πλάγια πεζὰ σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὸν Richard Porson καὶ πρωτοχρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ Cambridge University Press τὸ 1810. Ἡ παροῦσα ψηφιοποίηση ὀφείλεται στὸν Γιῶργο Δοῦρο. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Avdira: Βασίζεται στὴν γραμματοσειρὰ ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Δημήτριος Δαμίλας στὸ Μιλάνο τὸ 1493 γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἰσοκράτους. Ἡ παροῦσα ψηφιοποιημένη ἐκδοχὴ ὀφείλεται στὸν Γιῶργο Δοῦρο. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Aegean: Σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Δοῦρο, περιέχει ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ Αἰγαῖο: ἀπὸ μουσικὰ σύμβολα καὶ ἀριθμοὺς μέχρι τὴν γραμμικὴ Α καὶ Β καὶ τὰ σύμβολα τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Times New Roman, Verdana, Tahoma, Arial, Palatino linotype: Γραμματοσειρὲς τῶν Windows ὑποστηρίζουσες καὶ πολυτονικὰ ἑλληνικά. Προφορτωμένες στὰ Windows.

3 σχόλια ἐπὶ τοῦ “Πολυτονικὲς γραμματοσειρές

 1. Θανάσης
  11 Φεβρουαρίου 2018

  Καλησπέρα. Μία ἐξαιρετικὴ γραμματοσειρὰ εἶνε ἡ Asea (ἐπίσης τοῦ Δρούρου, http://users.teilar.gr/~g1951d/). Εἶνε οὐσιαστικὰ ἡ alfios μὲ 2 διαφορές. Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα εἶνε ἐγγύτερα τῶν γραμμάτων καὶ ὑποστηρίζει πλάγια πολὺ διαφορετικά, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ὑπάρχουν παντοῦ (μόλις τὰ δοκιμάσεις θὰ τὸ καταλάβῃς, ὁμοιάζουν ἐκπληκτικὰ μὲ τὴν γραμματοσειρὰ τοῦ πρωτοτύπου στὶς ἐκδόσεις τοῦ Κάκτου). Ἀκόμη εἶνε ἀνεβαθμισμένη πλήρως ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν «παρατημένη» alfios. Φυσικὰ ὅλες οἱ ἀνωτέρω εὑρίσκονται στὰ repos τῶν Debian based Linux διανομῶν καὶ Fedora (τουλάχιστον τῶν Red Hat). Ἐξαιρετικὴ εἶνε καὶ ἡ Minion Pro. Ἂν θέλῃς μπορῶ νὰ προσθέσω γενικὰ μερικὲς εὔχρηστες, ἂν ὄχι αὐτὲς εἶνε οἱ βασικές.

  Μοῦ ἀρέσει

  • The Polytonic Project
   12 Φεβρουαρίου 2018

   Εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὶς πληροφορίες. Βεβαίως νὰ συνεισφέρετε. Ἐμεῖς θὰ κοιτάξομε νὰ προσθέσομε καὶ τὴν Asea.

   Μοῦ ἀρέσει

 2. Θανάσης
  13 Φεβρουαρίου 2018


  Κατ’ ἐμὲ αὐτὲς εἶνε οἱ χρησιμώτερες. Προσέτι θὰ προσέθετα καὶ μερικὲς ἀκόμη τῆς GFS (π.χ. τὴν συχνάκις ἀπαντῶσα βιβλιογραφικῶς Gatalea). Γραμματοσειρὲς ὅπως ἡ athena ἀπαντῶνται ἐν παλαιτέροις ἐκδόσεσι (βλ. συμπόσιον Συκουτρῆ ἑστίας κ.τ.λ.), ἄρα ὡς χρήσιμη τὴν τοποθέτησα.

  Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.

The Polyτonic Project

Πληροφορικοὶ στὴν ὑπηρεσία τῆς διαχρονίας στὴν γλῶσσα μας
telno6932 193325

Εὐχαριστίες

Στούς φίλους καὶ χρῆστες τῶν προϊόντων μας γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ τὰ ἐποικοδομητικά σχόλιά τους.

Στὸν γραφίστα Γιῶργο Καραμπιπέρη ποὺ δημιούργησε τὸν λογότυπο.

Σημείωση

Τὸ παρὸν ἔργο δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ πουθενά.
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: