Μετατροπὴ μονοτονικοῦ κειμένου σὲ πολυτονικό

Ἕνα on-line πρόγραμμα ποὺ λειτουργεῖ διαδικτυακὰ καὶ μετατρέπει ἕνα μονοτονισμένο κείμενο σὲ πολυτονικὸ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τοῦ ἱστορικοῦ τονισμοῦ τῆς γλώσσας μας.

Λειτουργεῖ μὲ ὁποιονδήποτε φυλλομετρητή (Mozilla Firefox, Chrome, IE, Edge, Safari, κ.ἄ.). Προτείνομε τὸν Mozilla Firefox, ὥστε νὰ λειτουργεῖ παράλληλα καὶ ὁ πολυτονικὸς διορθωτὴς ποὺ βοηθᾶ σὲ τυχὸν ἀναγκαῖες διορθώσεις τοῦ πολυτονικοῦ κειμένου.

Πολυτονίζει μὲ ἢ χωρὶς βαρεῖα, μὲ ἢ χωρὶς ὑπογεγραμμένη σὲ καταλήξεις ρημάτων, μὲ συνηρημένη ἢ ἀσυναίρετη μορφὴ ὁρισμένων λέξεων ποὺ ἔχουν καὶ τοὺς δύο τύπους, πχ., ἁπλοῦς/ἀπλῆ, ἀπλὸς/ἀπλή.

Ἐμπλουτίζεται διαρκῶς.  Προσφέρεται δωρεάν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ὁ πολυτονιστῆρας δὲν καταργεῖ τὸν ἐπιμελητὴ τοῦ κειμένου. Ἐλέγξτε τὸ πολυτονικὸ κείμενο πρὶν τὸ δημοσιεύσετε.

Μπεῖτε στὸν πολυτονιστή πατῶντας ἐδῶ

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: