Βοήθεια στὴν προσπάθεια

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Υἱοθετῆστε τὰ πολυτονικά!

Γράψτε πολυτονικὰ τὰ μηνύματά, τὶς ἀναρτήσεις, τὰ κείμενά σας. Μὴν φοβᾶστε τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα. Ἐνεργοποιῆστε τὸν πολυτονικὸ διορθωτὴ τὴν ὥρα ποὺ γράφετε, καὶ σιγά-σιγά θὰ μάθετε τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα πολὺ πιὸ εὔκολα ἀπ’ ὅσο νομίζετε.

Μήπως εἶσθε γραφίστας/-τρια;

Φτιάξτε μας ἕνα banner! Ἢ ἕνα διαφημιστικὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἰσαχθεῖ ὡς πλαϊνὴ προσθήκη σὲ μιὰν ἱστοσελίδα.

Διαδῶστε τὸ μήνυμα!

Ἐνημερῶστε τὸ κοινὸ καὶ τοὺς φίλους σας γιὰ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ Polytonic Project.

Σὲ ὅποιο κείμενο δημιουργεῖτε μὲ τὴν βοήθεια ἐργαλείων τοῦ Polytonic Project σημειῶστε ὅτι “Τὸ κείμενο ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὴν βοήθεια ἐργαλείων τοῦ thepolytonicproject.gr“.

Βοηθῆστε στὴν μετάφραση τοῦ WordPress.com

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια μεταφράζομε τὰ λεκτικὰ τοῦ WordPress.com στὰ πολυτονικὰ ἑλληνικά. Ἂν ἔχετε λογαριασμὸ στὸ WordPress.com, συνδεθῆτε καὶ πηγαίνετε στὴν διεύθυνση μεταφράσεως. Πατῆστε τὸ πλῆκτρο “Translate WordPress.com”, ἐπιλέξτε “Greek (Polytonic)” καὶ ἀρχίστε νὰ μεταφράζετε.

Δεῖτε καὶ τὴν ὁρολογία ἱστολογίων ποὺ ἔχομε συντάξει βάσει τῆς μέχρι στιγμῆς ἐμπειρίας μας στὸ WordPress.

Τὰ ἐργαλεῖα τοῦ Polytonic Project προσφέρονται δωρεὰν καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ προσφέρονται δωρεάν. Κάθε βοήθεια στὴν προσπάθεια εἶναι πολύτιμη.

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: