Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο iPolytonic γιὰ iPhone καὶ iPad

ipolytonic-iphone
Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο iPolytonic γιὰ iPhone
ipolytonic-ipad
Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο iPolytonic γιὰ iPad

Τὰ πληκτρολόγια iPolytonic βασίζονται στὸν σχεδιασμὸ καὶ τὶς δυνατότητες τῶν πληκτρολογίων τῆς Apple, ἀλλὰ ἐνσωματώνουν καὶ τοὺς αὐτοματισμοὺς τῶν πληκτρολογίων τοῦ Polytonic Project (βλ. κατωτέρω). Προσφέρονται δωρεάν.

Λειτουργοῦν ὡς πληκτρολόγια συστήματος, δηλαδή, σὲ ὅλες τὶς ἐφαρμογὲς (apps) τῶν iPhone καὶ iPad. Ἀφοῦ φορτωθοῦν ἀπὸ τὸ App Store, ἐνεργοποιοῦνται μέσῳ τῶν ρυθμίσεων τῶν iPhone, iPad (Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Πληκτρολόγιο -> Πληκτρολόγια -> Προσθήκη νέου πληκτρολογίου -> iPolytonic).

Πῶς λειτουργοῦν τὰ πληκτρολόγια iPolytonic:

Τὰ τονικὰ σημεῖα εἰσάγονται σύμφωνα μὲ τὴν λογικὴ τῶν πληκτρολογίων Apple, δηλαδή, ΜΕΤΑ τὸ φωνῆεν. Ἂν χρειάζονται περισσότερα τοῦ ἑνὸς τονικὰ σύμβολα, π.χ., δασεῖα – περισπωμένη, τότε αὐτὰ εἰσάγονται καθ’ οἱανδήποτε σειράν, δηλαδή, δασεῖα – περισπωμένη ἢ περισπωμένη – δασεῖα.

Λανθασμένοι τόνοι ἢ πνεύματα διορθώνονται μὲ ἁπλῆ πληκτρολόγηση τοῦ σωστοῦ.

Τὸ iPolytonic τοποθετεῖ αὐτομάτως ψιλὴ στὰ ἀρχικὰ α,ε,η,ι,ο,ω καὶ δασεῖα στὸ ἀρχικὸ υ.

Ὁ χρήστης παρεμβαίνει μόνον στὰ δασυνόμενα ἀρχικὰ α,ε,η,ι,ο,ω προκειμένου νὰ διορθώσει μὲ τὸ χέρι τὴν αὐτόματη ψιλὴ σὲ δασεῖα.

α,η,ω μὲ ὑπογεγραμμένη ἢ ὑπογεγραμμένη – περισπωμένη εἰσάγονται μὲ παρατεταμένο πάτημα τῶν α,η,ω ἀντιστοίχως.

Στὸ iPhone μόνον: ι,υ μὲ διαλυτικὰ ἢ ὀξεῖα – διαλυτικὰ εἰσάγονται μὲ παρατεταμένο πάτημα τῶν ι,υ ἀντιστοίχως.

Τὸ iPolytonic ἔχει ἀναπτυχθεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἑταιρεία GMSoft καὶ προσφέρεται δωρεάν.  Κατεβάστε το ἀπὸ τὸ App Store καὶ πεῖτε μας τὴν γνώμη σας.

 

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: